De Loonse gemeenschap is een relatief kleine gemeenschap waar veel mensen elkaar kennen, als familie en vrienden, als buren en vanuit het verenigingsleven. Wanneer er iets gedaan moet worden voor een ander, is hulp vaak in de directe omgeving aanwezig. Toch gaat deze vlieger niet voor iedereen op. Er zijn mensen die hulp nodig hebben, maar geen beroep kunnen doen op anderen.

De Seniorenvereniging Loon op Zand heeft middels de Commissie Zorg een netwerk opgezet om aan deze hulpvragen tegemoet te komen. Samen met de professionele teams van zorginstanties, die actief zijn in ons kerkdorp, wordt gekeken naar de hulpvragen. Waar hulp geboden kan worden door deze instanties en door familie en vrienden is duidelijk een goede oplossing voor handen.

Echter in de gevallen waar geen beroep gedaan kan worden op steun uit de directe omgeving en de huipvragen  niet van structurele aard zijn kan het netwerk van de Seniorenvereniging Loon op Zand een rol spelen. Het gaat niet alleen om hulp aan senioren. We kunnen ons ook voorstellen dat dorpsgenoten in een andere leeftijdscategorie soms ook hulp nodig hebben.

Om welke hulpvragen gaat het dan?

Bijgaand geven we een paar voorbeelden van hulpvragen uit de praktijk, waarbij we hier zeker niet volledig kunnen zijn,

Een mevrouw is vaak alleen, zit veel thuis en voelt zich eenzaam. Ze vindt het moeilijk om er zelf op uitte gaan om activiteiten op te zoeken en contacten aan te gaan.

  • Door omstandigheden is iemand alleen komen te staan en heeft moeite nieuwe contacten te vinden. Wellicht kan met hulp van een vrijwilliger van onze Seniorenvereniging zo iemand geholpen worden zich aan te sluiten bij activiteiten van onze vereniging.
  • Door omstandigheden is iemand voor korte tijd belemmerd bii de uitvoering van alledaagse zaken zoals de vuilnisbak naar buiten, boodschappen doen en ontvangt graag iemand voor een “bakske”. Ook in die situaties kunnen vrijwilligers van onze seniorenvereniging voor korte tijd “hulp en bijstand” bieden.

De rol van de ondersteuner is niet om de zorg over te nemen, maar om samen met de betrokkene te zoeken naar oplossingen en hem of haar stimuleren deze oplossingen uitte proberen. Het eindresultaat moet zijn dat de hulpvrager is geholpen om weer zelf verder te kunnen gaan. Het gaat hier dus niet om langdurige en structurele ondersteuning.

Om het netwerk meer body te geven en daardoor de hulpvragen beter en sneller aan te kunnen pakken, doen we een beroep op u om zich als vrijwilliger te melden. Als vrijwilliger kunt u mensen ondersteunen en helpen om oplossingen te zoeken voor de gerezen problemen. Uw levens en werkervaring kan daarbij zeker een goede achtergrond zijn.

Wanneer u deel wilt uitmaken van dit netwerk of wanneer u hulp nodig heeft kunt u zich wenden tot:

 Commissie zorg van de Seniorenvereniging Loon op Zand