OVERZICHT COMMISSIES EN WERKGROEPEN

BESTUUR

Thieu Eijkemans voorzitter van het algemeen bestuur eijkemans.t@kpnmail.nl 0416 362587
Jan Hertogh secretaris jphertogh@home.nl 0416 362347
Wil van Heeswijk penningmeester wvanheeswijk@home.nl 0416 362262
Cock Dusee portefeuillehouder activiteiten cockdusee@home.nl 0615887497
Kees Roelofs portefeuillehouder zorg JanKeesRoelofs@gmail.com 0416362765

 

ONDERSTEUNENDE LEDEN VOOR HET BESTUUR

Pierre van Broekhoven ledenadministratie    
Ton Kalkers notulist    
Cock Dusee adviseur    
Charles Aerssens beheerder van de website    
Ineke Leijtens coördinatrice van het lief- en leedpotje    
Corry Linders ruimteplanning    

 

COMMISSIE ACTIVITEITEN 

Nel Molenschot voorzitter piet_en_nel@hotmail.com 0416 361811
Vin van Gennip,      
Corrie Gadellaa      
Rosalie Clijsen      
Annie Navarro      

 

MIDZOMERACTIVITEITEN

Anke Scholten contactpersoon ankescholten@hetnet.nl 0416 363679
Ans Pollaert contactpersoon anspollaert@home.nl 0416 361862
Nel Molenschot      
Laura Huibers      
Jan Hertogh      
Jeanne Oomen      
Arda van Hees      

 

HET FILM- EN PRAETHUYS 

Bert Mathijssen contactpersoon bert_mathijssen@hotmail.com 0416 365050
Henk Schellekens      
Piet van Riel      
Henri Hoskam      
Gerard Linders      

 

DE ONS-BEZORGERS 

Nel Molenschot contactpersoon piet_en_nel@hotmail.com 0416 381811
Paul Pollaert      

 

GASTVROUWEN

Nelleke van Kempen contactpersoon   0416 362463

 

COMMISSIE ZORG

Paul van Dijk vertegenwoordiger van de commissie zorg vdtloz@gmail.com 0416 362464
Ger Vermeulen Secretaris    
Ans Pollaert voorzitter van de commissie zorg a.i.    
Ria Le Rütte      

  

BELASTINGSERVICE 

Steffan Teunissen contactpersoon teundebruin@planet.nl 0416 361315
Ans Pollaert      
Joep van Riel      
Jos Segers      

 

COMMISSIE BEWEGEN EN GEZONDHEID

Hans van Oers voorzitter wihavo@outlook.com 0416 363360
Corrie Linders coördinatie cvdkloz@ziggo.nl 0416 365270
Karin Vermuë line dance    
Ad Aarts fietstochten    
Piet van Hert nordic walking    
Charles Aerssens dag wandelingen    
Wil Oerlemans middagwandelingen    
Ton Jansen tafeltennis    

 

COMMISSIE PUBLIC RELATIONS 

Nel Molenschot bijlagen de Ons / contact Rond de Toren piet_en_nel@hotmail.com 0416 361811
Charles Aerssens website    
Joke van Gils contact Duinkoerier    

 

LEESKRINGEN 

Ton van Gelder coördinator leeskring 1 tonvangelder@home.nl 0416 362166
Cees Meijer coördinator leeskring 2 ellymeijer52@ziggo.nl 0416 362422
Wil Eijkemans coördinator leeskring 3 wjmeijkemans@hotmail.com 0416 362587

 

TEKEN- EN SCHILDERGROEPEN 

Henk Smit contactpersoon / cursus coördinator henksmit4@kpnplanet.nl 0416 361738
Teken- en schildergroep – 1    
Henk Smit cursusbegeleider henksmit4@kpnplanet.nl 0416 361738
Elly Meijer administratie ellymeijer52@ziggo.nl 0416 362322
Teken- en schildergroep – 2    
Harry de Weert cursusbegeleider   0416 362355
Henk Smit cursusbegeleider henksmit4@kpnplanet.nl 0416 361738

 

KUNSTKRING 

Joke van Gils contactpersoon / coördinator joke.vangils@home.nl 0416 362325

 

FOTOWERKGROEP 

Cees Hoevenaars cursuscoördinator cah-loz@planet.nl 0416 362564
Ulrich Geimer contactpersoon ulrich@geimer.nl 0416 365036

 

THEATERBEZOEK

Joke van Gils contactpersoon / coördinator joke.vangils@home.nl 0416 362325

 

COMPUTERWERKGROEP 

Laura Huibers contactpersoon lahui@home.nl 0416 361615
Charles Aerssens webmaster caerssens@home.nl 0416 363327
Truus Bennebroek-v.Noije      
Marlou Bressers      
Ad v.Doremalen      
Ulrich Geimer      
Cees Hoevenaar      
Johan Hooijmaijers      
Gerard Linders      
Frans v.Nieuwland      
Ton v.Oss      
Henk Schellekens      
Henk Spitshuis      
Henk IJpelaar      

 

FELICITATIEGROEP 

Nel Molenschot contactpersoon piet_en_nel@hotmai.com 0416 361811
Lia Vorstenbosch      
Riet Kuijpers      
Carin Landman      
Linny Gommers      
Jeanne Oomen      
Els van Roosmalen      

 

BEZOEKGROEP 80-85-90-95 JARIGEN

Ans Pollaert contactpersoon anspollaert@home.nl 0416 363679
Jeanne van Loon      
Maria Puts      
Ria le Rutte      
Ineke Leijtens      
Marga Graafmans      
Linny Gommers