OVERZICHT COMMISSIES EN WERKGROEPEN

BESTUUR

Wil Ligtenberg voorzitter van het algemeen bestuur wjjligtenberg@gmail.com 0416-362232
Jan Hertogh secretaris jphertogh@home.nl 0416 362347
Wil van Heeswijk penningmeester wvanheeswijk@home.nl 0416 362262
Cock Dusee portefeuillehouder activiteiten cockdusee@home.nl 0615887497
Kees Roelofs portefeuillehouder zorg JanKeesRoelofs@gmail.com 0416362765

 

ONDERSTEUNENDE LEDEN VOOR HET BESTUUR

Pierre van Broekhoven ledenadministratie    
Charles Aerssens beheerder van de website    
Ineke Leijtens coördinatrice van het lief- en leedpotje    
Gerard Linders ruimteplanning    

 

COMMISSIE ACTIVITEITEN 

Nel Molenschot voorzitter piet_en_nel@hotmail.com 0416 361811
Vin van Gennip,      
Corrie Gadellaa      
Rosalie Clijsen      
Annie Navarro      

 

MIDZOMERACTIVITEITEN

       
Ans Pollaert contactpersoon anspollaert@home.nl 0416 361862
Nel Molenschot      
Jan Hertogh      
Jeanne Oomen      
Arda van Hees      
       

 

HET FILM- EN PRAETHUYS 

Henk Schellekens contactpersoon    
Piet van Riel      
Johan Bungerner      
Gerard Linders      

 

DE ONS-BEZORGERS 

Nel Molenschot contactpersoon piet_en_nel@hotmail.com 0416 381811
Paul Pollaert      

 

GASTVROUWEN

Nelleke van Kempen contactpersoon   0416 362463

 

COMMISSIE ZORG

Ans Pollaert voorzitter van de commissie zorg a.i.    
Ria Le Rütte      

  

BELASTINGSERVICE 

Steffan Teunissen contactpersoon teundebruin@planet.nl 0416 361315
Ans Pollaert      
Joep van Riel      
Pierre van Broekhoven      

 

COMMISSIE BEWEGEN EN GEZONDHEID

Cock Dusee voorzitter – coördinatie cockdusee@home.nl 0615887497  
Karin Vermuë line dance      
Ad Aarts fietstochten      
Charles Aerssens dag wandelingen      
Wil Oerlemans middagwandelingen      
Ad Leijtens tafeltennis      
Carla Poppelier  Bewegen voor Ouderen      

 

COMMISSIE PUBLIC RELATIONS 

Jan Hertogh contact Onder Ons, contact Rond de Toren, contact Duinkoerier   0416 361811
Cock Dusee Onder Ons    
Joke van Gils corrector Onder Ons    
Charles Aerssens Website    

 

LEESKRINGEN 

Ton van Gelder coördinator leeskring 1 tonvangelder@home.nl 0416 362166

 

TEKEN- EN SCHILDERGROEPEN 

Harrie de Weert contactpersoon / cursus coördinator    
Teken- en schildergroep – 1    
Jeanne Klijn cursusbegeleider    
Teken- en schildergroep – 2    
Harry de Weert cursusbegeleider    

 

FOTOWERKGROEP 

Cees Hoevenaars cursuscoördinator cah-loz@planet.nl 0416 362564
Ulrich Geimer contactpersoon ulrich@geimer.nl 0416 365036

 

COMPUTERWERKGROEP 

Laura Huibers contactpersoon lahui@home.nl 0416 361615
Truus Bennebroek-v.Noije      
Marlou Bressers      
Henk IJpelaar      
Ulrich Geimer      
Cees Hoevenaar      
Johan Hooijmaijers      
Gerard Linders      
Frans v.Nieuwland      
Henk Spitshuis      
       
       

 

FELICITATIEGROEP 

Nel Molenschot contactpersoon piet_en_nel@hotmai.com 0416 361811
Lia Vorstenbosch      
Riet Kuijpers      
Carin Landman      
Linny Gommers      
Jeanne Oomen      
Els van Roosmalen      

 

BEZOEKGROEP 80-85-90-95 JARIGEN

Ans Pollaert contactpersoon anspollaert@home.nl 0416 363679
Jeanne van Loon      
Maria Puts      
Ria le Rutte      
Ineke Leijtens      
Marga Graafmans      
Linny Gommers