• Ondergetekende verleent tot wederopzegging een machtiging aan Seniorenvereniging Loon op Zand de contributie automatisch te innen. Geef aan of dit jaarlijks of halfjaarlijks kan worden gedaan!
  • Seniorenvereniging Loon op Zand is een bruisende vereniging, die voor haar leden vele aktiviteiten organiseert. Dat kan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Wilt U zich ook actief inzetten voor de vereniging? Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door lid te worden van een commissie, activiteit mee organiseren of als gastheer of gastvrouw optreden... Als U een bijdrage wilt leveren aan de activiteiten van de KBO Loon op Zand, maakt dan hieronder Uw voorkeur kenbaar.
  • Aanvullende opmerkingen of bijvoorbeeld voorstellen voor nieuwe activiteiten kunt U hier plaatsen.