GEMEENTE EN COMMISSIE ZORG SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND

 

Voor de Commissie Zorg van Seniorenvereniging Loon op Zand is een goede relatie met de Gemeente Loon op Zand noodzakelijk bij de volgende aandachtspunten:

  1.  HET VOLGEN VAN HET BELEID T.A.V. DE ZORG

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de zogenaamde “zorgwet”. Deze zorgwet omvat verscheidene domeinen: Het Rijk heeft deze taken aan de gemeente toevertrouwd, omdat zij beter de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager kan beoordelen bij het toekennen van zorg. Tevens zou dit moeten leiden tot een verlaging van de kosten. Het is dus belangrijk dat wij het beleid en de regelgeving ten aanzien van de zorg voor ouderen goed volgen. Dat doen we door met een paar leden deel te nemen aan de WMO – adviesraad. Deze raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies hoe zorg zo efficiënt en zo goed mogelijk bij de burger kan komen.

De speerpunten waren de afgelopen tijd:

   – de jeugdzorg

   – de participatie van “gehandicapten” aan het arbeidsproces

   – de zorg voor ouderen/senioren

 

  1.  Het wijkgericht werken

         Dit heeft geleid tot het ontstaan van het wijkteam Loon op Zand die de concrete zorg vanuit de gemeente aanstuurt.

  1.  De mantelzorg

         Doordat ouderen langer thuis blijven wonen wordt de mantelzorg steeds belangrijker en verdient veel aandacht te krijgen.

 

  1.  HET OMGAAN MET VRAGEN NAAR ZORG

De Gemeente heeft één loket:  HET GEMEENTELIJK SERVICEPUNT.
U kunt hier terecht voor informatie en advies over allerlei vragen die met zorg te maken hebben zoals: huishoudelijke hulp, dementieondersteuning, leerlingenvervoer, schuldsanering, bijzondere bijstand, voedselbank, ondersteuning bij uw administratie. Kortom alle problemen waar men zelf geen oplossing voor weet.

U ziet dat dit complexe vragen naar langdurige zorg zijn. Vandaar dat er vaak een keukentafelgesprek plaatsvindt. Dit betekent dat een gemeenteconsulent bij de aanvrager voor zorg aan huis een gesprek heeft. De consulent kijkt wat de bestaande mogelijkheden in de eigen omgeving zijn en welke instantie zij/hij gaat inschakelen om deze inwoner van voldoende hulp te voorzien. Voor Loon op Zand wordt meestal het wijkteam ingeschakeld, die samenwerkt met de hulpverleningsinstanties die o.a. werkzaam zijn in ons dorp. Ook aan onze seniorenvereniging kan zij om hulp vragen.