De Activiteitencommissie heeft als doelstelling:

De  commissie wil zoveel mogelijk leden bij de door haar georganiseerde, meestal ontspan-nende activiteiten betrekken. De commissie probeert steeds om in haar aanbod een zo groot mogelijke variatie aan te brengen zodat zij de leden elk wat wils kan bieden. Het afgelopen jaar is het aantal leden dat aan activiteiten deelnam sterk toegenomen.

Naast de wekelijks  terugkerende activiteiten zoals rikken en jokeren, bridgen, line-dance, werelddansen en bewegen voor ouderen organiseren wij één maal per maand een bingo, een fietstocht, Nordic Walking en een sjoelcompetitie. Het uitgangspunt van de commissie is om naast deze structurele activiteiten één of twee extra activiteiten per maand te organiseren.

Daarbij kunt u denken aan de meest uiteenlopende activiteiten zoals mozaïeken, bloemschik-ken, jeu de boules, midgetgolven, een dagfietstocht, een filmmiddag, samen eten, de Kerst-viering en carnaval. Daarnaast zijn de reisjes die we jaarlijks maken b.v. een dagtocht met de bus, in de vakantieperiode een uitstapje speciaal voor alleenstaanden en niet te vergeten de meerdaagse reis een groot succes.

Wij proberen steeds te peilen waaraan de leden behoefte hebben en daar dan ook rekening mee te houden. Daarnaast wijzen wij steeds op de mogelijkheid zelf nieuwe ideeën aan te dragen of om zelf het initiatief tot een nieuwe activiteit te nemen. Ook kunt u uw wensen bij één van de commissieleden kenbaar te maken. Gemeten naar het aantal deelnemers per activiteit kunnen wij rustig zeggen dat de commissie in een behoefte voorziet.

Data en mededelingen van en over activiteiten worden maandelijks gepubliceerd op de inleg-vellen en bijlagen in Ons magazine. Ook wordt u steeds via Rond de Toren op de hoogte gehouden.

In samenwerking met “De Wetering” organiseerden wij tot nu toe twee eniorenmiddagen voor alle ouderen van de gemeente. Er werd beide middagen een zeer gevarieerd programma ge-boden met diverse optredens. Er was ook een bingo en een loterij. Het was met ver over de honderd deelnemers steeds een succes.Ook komend seizoen kunt u diverse seniorenmid-dagen tegemoet zien. De entreeprijs inclusief gratis consumptie is € 1,50

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit Annie Navarro, Rosalie Clijsen, Vin van Gennip, Corrie Gadellaa en Nel Molenschot die de commissie in het bestuur vertegenwoordigd.

Contactpersoon:

Nel Molenschot, v. Immerseelstr. 12, telefoon 0416 – 361811